Monday, 26/09/2022 - 13:34|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE
 • Đinh Thị Ngọc Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0356060476
  • Email:
   ngockhanhnb91@gmail.com
 • Đinh Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0349712066
  • Email:
   hanhdinhthik47@gmail.com
 • Vũ Hữu Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0384615382
  • Email:
   vuhuuthanh1994@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349710769
  • Email:
   nguyenthuynqb@gmail.com
 • Đinh Thị Minh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn Thanh Niên, Bí thư chi Đoàn giáo viên
  • Điện thoại:
   0986239408
  • Email:
   tuedieudang@gmail.com
 • Đinh Thị Trà My
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0911235513
  • Email:
   Dinhtramy19971997@gmail.com
 • Lê Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn Thanh Niên
  • Điện thoại:
   0974645380
  • Email:
   lethimai121998@gmail.com
 • Hà Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0347889272
  • Email:
   hahien105.sp2@gmail.com
 • Lại Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987661425
  • Email:
   lailuyen6891@gmail.com
 • Hoàng Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn viên
  • Điện thoại:
   0946288668
  • Email:
   hoangdunggva@gmail.com