Monday, 26/09/2022 - 13:35|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE
 • Nguyễn Văn Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0384670097
  • Email:
   luugva@gmail.com
 • Trần Thị Thu Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   0982872458
  • Email:
   tranttthuygva@gmail.com
 • Tạ Thị Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   0915658269
  • Email:
   thainguyen.thanhcong87@gmail.com
 • Phạm Thị Thuỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0366525977
  • Email:
   theanhquynhchi@gmail.com
 • Vũ Hồng Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   0393587147
  • Email:
   hongthai291084@gmail.com
 • Trần Thị Yến Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0914187339
  • Email:
   nga.gva@gmail.com
 • Nguyễn Hoàng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0915403417
  • Email:
   hasugivia@gmail.com
 • Lưu Danh Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0382385299
  • Email:
   luudanhthanhgva@gmail.com
 • Đoàn Ngọc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0979832202
  • Email:
   toangva@gmail.com
 • Lê Thị Tuyết Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Điện thoại:
   0398296355
  • Email:
   Tuyetvangvb@gmail.com
 • Đinh Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915680738
  • Email:
   kdinh916@gmail.com