Monday, 26/09/2022 - 14:24|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE
 • Đoàn Ngọc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0979832202
  • Email:
   toangva@gmail.com
 • Lê Thị Tuyết Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Điện thoại:
   0398296355
  • Email:
   Tuyetvangvb@gmail.com
 • Đinh Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915680738
  • Email:
   kdinh916@gmail.com
 • Đào Thị Thu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977064828
  • Email:
   thugiang1234@gmail.com
 • Nguyễn Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986480515
  • Email:
   nguyenthanhconggva2018@gmail.com
 • Vũ Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   toandayboi@gmail.com
 • Trần Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0358974855
  • Email:
   Thaihung78@gmail.com
 • Đào Thị Thu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Điện thoại:
   0977064828
  • Email:
   thugiang1234@gmail.com
 • Đinh Thị Trà My
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0911235513
  • Email:
   Dinhtramy19971997@gmail.com