Monday, 26/09/2022 - 12:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE
 • Tạ Thị Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   0915658269
  • Email:
   thainguyen.thanhcong87@gmail.com
 • Hoàng Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa Lí
  • Điện thoại:
   0973679595
  • Email:
   gvahngan@gmail.com
 • Hoàng Thuỳ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - Bí Thư Đoàn Thanh Niên
  • Điện thoại:
   0946288668
  • Email:
   hoangdunggva@gmail.com
 • Nguyễn Thị Len
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368673334
  • Email:
   nguyenlengva@gmail.com
 • Vũ Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982051038
  • Email:
   vuluadhv@gmail.com
 • Trần Thị Kim Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973225777
  • Email:
   kimnhung86gva@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0388279557
  • Email:
   thuythanhgva@gmail.com
 • Bùi Thị Minh Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0943490418
  • Email:
   buichunggva@gmail.com
 • Lại Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987661425
  • Email:
   lailuyen6891@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0382795575
  • Email:
   thuythanhgva@gmail.com
 • Hoàng Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973679595
  • Email:
   gvahngan@gmail.com