Thứ tư, 25/05/2022 - 12:51|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE
 • Trần Thị Thu Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   0982872458
  • Email:
   tranttthuygva@gmail.com
 • Phạm Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986692235
  • Email:
   phambichngoc3887@gmail.com
 • Hà Minh Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983836981
  • Email:
   hatuangva@gmail.com
 • Cao Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983661133
  • Email:
   vananh.nqc@gmail.com
 • Nguyễn Mạnh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0333764980
  • Email:
   haigva@gmail.com
 • Đặng Việt Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914732107
  • Email:
   viettung.nibi@gmail.com
 • Đinh Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917030789
  • Email:
   dinhlinhps@gmail.com