Monday, 26/09/2022 - 14:06|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE
 • Trần Thị Yến Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0914187339
  • Email:
   nga.gva@gmail.com
 • Nguyễn Hoàng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0915403417
  • Email:
   hasugivia@gmail.com
 • Ngô Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349602338
  • Email:
   ngothanhnga.gva@gmail.com
 • Lê Văn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975485118
  • Email:
   baocatsamac1983@gmail.com
 • Bùi Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386095517
  • Email:
   thanhgva.nb@gmail.com
 • Đinh Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911191525
  • Email:
   dinhnguyet221082@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948853923
  • Email:
   nguyenngangva@gmail.com
 • Lê Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383751308
  • Email:
   leninhgva@gmail.com
 • Đinh Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987276768
  • Email:
   dinhthile.gva@gmail.com
 • Trần Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0399741796
  • Email:
   cucnb82@gmail.com
 • Nguyễn Hoàng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - Trưởng ban thanh tra
  • Điện thoại:
   0915403417
  • Email:
   hasugivia@gmail.com